Värdegrund

Genom att möta alla med respekt för deras arbete och person och skapa en god och trygg arbetsmiljö för bildning, reflektion och kunskapsutveckling, ger vi alla en chans att lyckas.

  • Vi vill ge våra barn trygghet genom att arbetet för en miljö där alla respekteras
  • Vi vill att barnen utvecklar självförtroende och god självkänsla. Detta gör vi genom bland annat positiv förstärkning och beröm.
  • Vi vill lära våra barn goda relationer genom att skapa ett klimat där vi visar hänsyn och respekt för varandra.
  • Vi vill ge våra barn inspirerande lär och lekmiljö genom att erbjuda barnen rätt redskap och skapa harmoni såväl inne som ute.
  • Vi vill att förskolans arbete med barnen ska bygga på ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmet.