Social träning

Hos oss lär sig barnen att vara tillsammans med andra barn i grupp och där tränas den sociala kompetensen. I gruppen lär också barnen sig att lyssna, diskutera, att prata inför en grupp, framföra sina tankar och åsikter. I leken tränas färdigheter och förmågor inom olika områden, som språkutveckling, social utveckling, motorisk utveckling och estetisk utveckling. Barnen leker för att göra verkligheten begriplig och för att förbereda sig inför livet.

Pedagogernas roll är att samspela på ett coachande sätt, så barnen utvecklar sitt samarbete med sina kompisar. Detta stärker och utvecklar barnens självkänsla. Vi jobbar med ”stopp-sluta”-metoden där ger vi barnen ett redskap till hur man agerar i konflikter.