Barnets utveckling

Vi utgår från ditt barns lärstil för att stimulera ditt barn på bästa sätt och erbjuda de bästa pedagogiska förutsättningarna. Ditt barn upplever en glädje i att upptäcka att han/hon lär sig av egen kraft. Därför utgår vi från vad ditt barn tycker är roligt och använder det i olika aktiviteter. Det gör ditt barn nyfiken på att lära sig mer och att utvecklas.

Utvecklingssamtal

Vi träffar dig och ditt barn för utvecklingssamtal minst en gång per termin, oftare vid behov. Då tittar vi på hur det går för ditt barns utveckling i förskolan. Barnen har en egen portfolio där vi dokumenterar och synliggör lärandet både för barnen och föräldrarna. Under hösten kommer vi att introducera Unikum som är ett digitalt system där föräldrar och barn kan följa sitt barns lärande hemifrån