Aktiviteter

I ateljén som ligger mitt i avdelningen finns det möjlighet till fritt skapande med många olika material som barnen själva når. Vi jobbar med språkutveckling, logiskt tänkande och vi gör gärna experiment. Vi har olika aktiviteter på de olika dagarna som gymnastik, barnyoga, skrattyoga, avslappning, skapande aktiviteter och sångstunder. Vi är alltid lyhörda på barnens intresse och frågor som genomsyrar verksamheten. Vi utgår alltid från barnens intressen i första hand. Det är deras nyfikenhet som styr vad vi gör!