Så arbetar vi

På Skogsgläntans förskola har vi två avdelningar. Humlan är till för de minsta barnen och Nyckelpigan för de lite äldre barnen. Vi samarbetar mycket för att skapa en god gemenskap på förskolan.

Så här kan en dag se ut hos oss:

06:30 Förskolan öppnar
07:15 Frukost
08:00 Fri lek
09:15 Samling med planerade aktiviteter fruktstund
10:50 Matsamling
11:00 Lunch
12:00 Vila för alla med saga eller sovstund
12:15 Fri lek ute eller inne
14:30 Mellanmål
16:30 Fruktstund
17:30 Förskolan stänger

Vi har det lilla barnet i centrum och stöttar samspelet i de dagliga rutinerna. Vi sjunger, leker och det finns alltid en famn att vila sig i om man är ledsen eller känner sig ensam. Detta ger trygga, glada och positiva barn med god självkänsla. Vid av- och påklädningen kan de utveckla kroppsuppfattningen och träna grov- och finmotoriken och vid lunchen tränas bland annat socialt samspel. De vardagliga rutinerna och sysslorna är viktiga, värdefulla inlärningstillfällen.