Skogsgläntans förskola i Helsingborg

Vi är en förskola med hälso- och miljöprofil där vi arbetar med hållbar utveckling tillsammans med barnen. Vi har ett tematiskt arbetssätt där vi arbetar med ämnen som språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Hos oss är hela barnet i fokus och tillsammans lär vi med glädje. Välkommen till Skogsgläntans förskola!